დენტალ ჰაუსი

სტომატოლოგიური კლინიკა

რეზიუმე

თანამედროვე აპარატურა და პროფესიონალთა ჯგუფი

კლინიკა დიდ ყურადღებას აქცევს სერვისის ხარისხსა და პროცედურების პროფესიონალურად შესრულებას. შესაბამისად, სერვისის ღირებულება მეტია ბაზარზე არსებულ საშუალო ფასზე.

მიზანი და სტრატეგია

ნდობა და ლოიალობა

მომხმარებლისთვის ხარისხიანი სტომატოლოგიური მომსახურება ასოცირდება მაღალ კომპეტენციასთან, გარემოსთან და მიღებულ რჩევებთან. შესაბამისად, ჩვენი მიზანი იყო ნდობის ამაღლება და პოზიციონირება როგორც გამორჩეული ხარისხის მქონე კლინიკა. კონტენტი ძირითადად მოიცავს რჩევითი და სარეკომენდაციო ტიპის მესიჯებს.